Klimatizácia Levice

Čo je to klimatizácia?

Klimatizácia (v angličtine známa ako air conditioning) je v našich podmienkach vnímaná ako systém na ochladzovanie vnútorných priestorov. Klimatizácia však nie je opak vykurovania.

Úlohou klimatizácie je úprava vzduchu vo vnútorných priestoroch. Môžeme hovoriť o úprave klímy. Výstižnejší je anglický termín „air conditioning“ – teda v doslovnom preklade „podmieňovanie vzduchu“.

Ochladzovanie vzduchu v bytoch, domoch, kanceláriách či iných pracovných priestoroch je iba jednou z možností klimatizácie, ktorá je v našich klimatických podmienkach najvyužívanejšia. Naše letá sú teplé a suché. Cieľom úpravy podmienok vnútorných priestorov v našich zemepisných šírkach je znížiť teplotu.

V iných častiach sveta však nebojujú iba s vysokou teplou. V oblastiach v blízkosti rovníka sú priemerné teploty neraz nižšie ako naše letné teploty. Ľudí v takýchto podmienkach však oveľa viac ako teplota trápi vlhkosť. Vlhký vzduch robí neznesiteľné aj pomerne nízke teploty. V takýchto podmienkach je okrem teploty potrebné znížiť aj vlhkosť vzduchu.

V našich podmienkach je v oblasti vlhkosti opačná snaha. Najmä bytové priestory trpia suchým vzduchom. Dobrá klimatizácia dokáže zabezpečiť vzduch požadovanej kvality.

FILTRÁCIA A PRÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU

Klimatizácia dokáže upravovať aj zloženie vzduchu. V mnohých priestoroch je potrebné zachovať maximálnu čistotu vzduchu. Najzjavnejší príklad je operačná sála, kde musí byť maximálne sterilné prostredie.

S potrebou čistenia vzduchu sa však stretávame aj v každodennom živote. Zoberme si takú kuchyňu. V tomto prostredí sa tvorí veľké množstvo plynných a pevných látok, ktoré sú z pohľadu zdravia nebezpečné. Všetky tieto splodiny je potrebné z miestnosti odviesť a znečistený vzduch buď vyčistiť, alebo nahradiť čerstvým.

VYKUROVANIE KLIMATIZÁCIOU

Jednou z funkcií klimatizácie je aj ohrievanie vzduchu. Vďaka tejto funkcii je možné klimatizáciu používať 365 dní v roku. Vykurovanie klimatizáciou je energeticky efektívnejšie ako klasické odporové elektrické vykurovanie.