História klimatizácie

Na prvý pohľad sa môže zdať, že klimatizácia je moderný vynález, o ktorom mohli naši predkovia iba  snívať. Je pravda, že v našich klimatických podmienkach je klimatizácia skutočne novinkou.  Na Slovensku v rodinných domoch naši predkovia rozhodne netúžili po klimatizácii. Staré domy mali hrubé múry a v lete poskytovali veľmi príjemné podmienky pre život.

Klimatizáciu ľudstvo používa už niekoľko tisícročí. Samozrejme, že nešlo o žiadne komplikované elektrické zariadenia – snaha o úpravu vzduchu tu ale bola vždy.

Primitívnu klimatizáciu používali už v starovekom Egypte. V bohatých rodinách mali na oknách umiestnenú trstinu po ktorej pretekala voda. Vzduch prúdiaci cez okno sa pomocou tejto vody ochladzoval. Voda sa na trstine vyparovala a zvyšovala vlhkosť vzduchu v miestnosti. V púštnom prostredí bola vyššia vlhkosť vzduchu veľmi želaná.

Omnoho komplikovanejší systém klimatizácie sa vyvinul v starovekom Ríme. Bohatí Rimania si budovali domy, v stenách ktorých prúdila voda a ochladzovala vnútorný vzduch. Voda bola takisto hlavným nástrojom ochladzovania príbytkov Peržanov.

Pioniermi v mechanickej úprave vzduchu boli Číňania. Vynálezca Ding Huan zostrojil v druhom storočí nášho letopočtu komplikovaný mechanický ventilátor, ktorý bol poháňaný ručne. Ventilátory boli v tropickým podmienkach relatívne bežné. Panovníkov však neovievali stroje, ale otroci.  Ich pracovným nástrojom boli palmové listy.

Niekedy v 18. storočí európski a americkí vedci začali prichádzať na to, že objekty možno výrazne ochladiť pomocou vyparovania určitých plynov. V roku 1758 Benjamin Franklin vykonal experiment, pri ktorom sa mu za pomoci alkoholu a éteru podarilo ochladiť objekt až na mínus 14 °C.

Priamym predchodcom klimatizácií boli bol vynález stroja na ľad. John Gorrie získal patent na stroj na ľad už v roku 1851. Jeho pôvodným plánom bolo chladiť miestnosti v nemocnici. Tento plán sa mu však z finančných dôvodov nepodarilo doviezť do konca.

Za vynálezcu elektrickej klimatizácie sa považuje Američan Willis Carrier. Prvú elektrickú klimatizáciu uviedol do prevádzky v roku 1902 v meste Buffalo. Jeho ciele neboli také vznešené ako pri Johnovi Gorrie. Jeho cieľom bolo zlepšenie podmienok v tlačiarni spoločnosti, v ktorej pracoval.

V roku 1914 vznikla prvá klimatizácie do bežných domácností. V roku 1945 Robert Sherman vyvinul prenosnú klimatizáciu do okna, ktorá dokázala vzduch nielen ochladzovať, ale aj upravovať jeho vlhkosť. Robert Sherman z tohto revolučného vynálezu nikdy nevyťažil ani dolár. Jeho nápad mu ukradol veľký výrobca. Sherman nemal peniaze na akékoľvek súdne spory s veľkou firmou.

Vynález elektrickej klimatizácie a jej rozšírenie 20. rokoch výrazne ovplyvnil rozmiestnenie populácie vo svete. V Spojených štátoch Amerických dostupnosť klimatizácie umožnila rýchlejšie osídlenie južných štátov.