Škodí klimatizácia zdraviu?

Nie je tomu tak dávno, kedy klimatizácia bola znakom luxusu. Na bežných pracoviskách a v normálnych domácnostiach by ste ju darmo hľadali. Situácia sa však zmenila. Dostupnosť klimatizácie je dnes viac ako dobrá. Klimatizované pracoviská sú dnes už štandardom. Zamestnávatelia veľmi dobre vedia, že primeraná teplota zvyšuje pracovný výkon.

Klimatizácie sa rapídnym tempom dostávajú aj do našich áut a domácností. S raketovým nástupom klimatizácie prichádzajú aj otázky ohľadne jej bezpečnosti. Škodí klimatizácia nášmu zdraviu? A ak škodí, čo sa s tým dá robiť.

Dnes sa klimatizácii len ťažko úplne vyhnete. Klimatizované sú obchody, verejná doprava a najmä pracoviská.  Máte sa čoho obávať?

Klimatizácia ako taká neškodí

Pri posudzovaní vplyvov klimatizácie na zdravie človeka musíme oddeliť samotný proces klimatizácie od jeho aplikácií.

Klimatizácia ako taká nie je zdraviu škodlivá. Problém je v tom, že realizácia klimatizácie je často pomerne vzdialená od jej optimálneho stavu.

Dôležitá je údržba klimatizačného zariadenia

Zlé skúsenosti ľudí s klimatizáciou je potrebné hľadať najmä v zanedbanej údržbe. Moderné klimatizácie sú potenciálnym miestom množenia rôznych mikróbov.  Vlhko a teplo tvoria výborné podmienky na rozmnožovanie baktérií, plesní a roztočov. Asi najznámejšia je tzv. legionárska choroba (legionelóza), ktorú spôsobuje baktéria  legionella pneumophila. Legionelóza je ťažký zápal pľúc, ktorý u starších ľudí a ľudí s oslabenou imunitou môže skončiť smrťou.

Legionela sa môže rozmnožovať vo vnútorných priestoroch klimatizácie. Za normálnych okolností sa jej obávať nemusíte. Zanedbaním údržby klimatizačného zariadenia sa však vystavujete riziku masívneho rozmnoženia tejto baktérie.

Čistenie klimatizácie nie je veľmi náročný proces. Stačí ho vykonať raz za 6 mesiacov až jeden rok. Špecializovaný technik pri údržbe prečistí chladiacu zmes a všetky dôležité časti celého systému.

Ťažkosti spôsobené nízkou vlhkosťou

Väčšinu problémov, za ktorými stojí klimatizácia, nemá na svedomí zanedbanie údržby či premnoženie akýchkoľvek nebezpečných mikróbov.  Najväčším zdrojom problémov s klimatizáciou je nízka vlhkosť vzduchu.

Klimatizáciou schladený vzduch je suchý – má nízku vlhkosť. Takýto vzduch vysušuje. Najčastejšie to pociťujeme na pokožke a najmä na slizniciach. Najviac tu trpia oči.

Takáto situácia nevedie k okamžitým problémom. Väčšina ľudí sa takýmto podmienkam dokáže bez problémov prispôsobiť a klimatizácia im nikdy nespôsobí žiadne výraznejšie zdravotné problémy. Citlivejší ľudia však problémy pocítia.

Riešenie problému s vlhkosťou vzduchu je relatívne jednoduché. Relatívnu vlhkosť vzduchu je potrebné zachovať na úrovni okolo 60 až 70 percent. Škodlivé hodnoty začínajú na úrovni 40 percent.

Problém vzniká v situáciách, kedy klimatizácia nedokáže dostatočne riadiť vlhkosť vzduchu. Toto  nastáva najmä v kanceláriách s centrálnou klimatizáciou. V podmienkach domácnosti máme nad klimatizáciou väčšiu kontrolu.

Zdraviu tak neškodí klimatizácia ako taká, ale klimatizácia so zlými parametrami. Z tohto vyplýva, že pozor by sme si mali dať najmä na vhodné dimenzovanie klimatizácie.

Pozor na teplotné šoky

Ďalšie problémy spojené s klimatizáciou majú pôvod v prechodoch  medzi prostrediami s príliš odlišnou teplotou. Nie každý organizmus sa s tým vyrovnáva ľahko. Odborníci preto odporúčajú, aby rozdiel vonkajšieho a vnútorného prostredia bol okolo 5 stupňov.